En kostnadsfri Formulärtjänst för din site

Exempel1|Exempel2|Exempel3|Exempel4|Exempel5

 
 

Exempel #1

Formulär så att en besökare kan skicka namn och adress till din email.

Namn

Adress


Koden för detta. OBS ändra value-variabeln för s_email samt s_retur till din email och den hemsida som skall komma upp efter det att formuläret skickats.

<!--- start formulär formfixer.com --->
<form method="POST" action="http://formfixer.com/ff/ff.cgi">
<input type="hidden" name="s_email" value="
test@apa.bepa">
<input type="hidden" name="s_retur" value="
http://formfixer.com">
Namn<br>
<input type="text" size="20" name="Namn"><br>
Adress<br>
<input type="text" size="20" name="Adress1"><br>
<input type="text" size="20" name="Adress2"><br>
<input type="text" size="20" name="Adress2"></p>
<input type="submit" value="Skicka">
</form>
<!--- slut formulär formfixer.com --->

Kopiera in och testa. Lycka till!

 
 
Snabbt, Billigt & Enkelt: Visitkort.nu