En kostnadsfri Formulärtjänst för din site

Exempel1|Exempel2|Exempel3|Exempel4|Exempel5

 
 

Exempel #3

Formulär som innehåller radioknappar och checkboxar

Namn

Email

Kvinna
Man

Intresserad av gratisgrejjor
Intresserad av sport
Intresserad av aktier

Koden för detta. OBS ändra value-variabeln för s_email samt s_retur till din email och den hemsida som skall komma upp efter det att formuläret skickats.

<!--- start formulär formfixer.com --->
<form method="POST" action="http://formfixer.com/ff/ff.cgi">
<input type="hidden" name="s_email" value="
test@formfixer.com">
<input type="hidden" name="s_retur" value="
http://formfixer.com">
Namn<br>
<input type="text" size="20" name="Namn">
Email<br>
<input type="text" size="20" name="Email"><br>
<input type="radio" checked name="Kon" value="Kvinna">Kvinna<br>
<input type="radio" name="Kon" value="Man">Man<br>
<input type="checkbox" name="Gratis" value="Ja">Intresserad av gratisgrejjor<br>
<input type="checkbox" name="Sport" value="Ja">Intresserad av sport<br>
<input type="checkbox" name="Aktier" value="Ja">Intresserad av aktier</strong></font><br>
<input type="submit" value="Skicka"><br>
</form>
<!--- slut formulär formfixer.com --->

Kopiera in och testa. Lycka till!

 
 
Snabbt, Billigt & Enkelt: Visitkort.nu