En kostnadsfri Formulärtjänst för din site

Exempel1|Exempel2|Exempel3|Exempel4|Exempel5

 
 

Exempel #4

Formulär med pull-dowm meny.

Namn

Email

Åsikt

Koden för detta. OBS ändra value-variabeln för s_email samt s_retur till din email och den hemsida som skall komma upp efter det att formuläret skickats.

<!--- start formulär formfixer.com --->
<form method="POST" action="http://formfixer.com/ff/ff.cgi">
<input type="hidden" name="s_email" value="
test@formfixer.com">
<input type="hidden" name="s_retur" value="
http://formfixer.com">
Namn<br>
<input type="text" size="20" name="Name"><br>
Email<br>
<input type="text" size="20" name="Email"><br>
Åsikt<br>
<select name="Asikt" size="1">
<option value="Rockar">Rockar</option>
<option value="Suger">Suger</option>
<option value="Fett">Fett</option>
<option value="Nyttigt">Nyttigt</option>
</select>
<input type="submit" value="Skicka">
<!--- slut formulär formfixer.com --->

Kopiera in och testa. Lycka till!

 
 
Snabbt, Billigt & Enkelt: Visitkort.nu