En kostnadsfri Formulärtjänst för din site

Exempel1|Exempel2|Exempel3|Exempel4|Exempel5

 
 

Exempel #5

Formulär med inbyggd verifikation.

Namn

Email

Tele

Koden för detta. OBS ändra value-variabeln för s_email samt s_retur till din email och den hemsida som skall komma upp efter det att formuläret skickats.

Koden för verifieringen placerar du precis efter <body> -taggarna...

<!--- start javaskript för formulär formfixer.com --->
<!---
function VerifyTele(checkStr)
{ var RC = true;
var sv= 0;
for (i = 0; i < checkStr.length; i++){
if (checkStr.charAt(i) == '-') AtSignValid++;
if (checkStr.charAt(i) == ' ') AtSignValid++;}
if(AtSignValid==0) RC=0;
if(checkStr.length<9) RC=0;
return(RC);
}
function VerifyEmailAddress(checkStr)
{ var ix = (checkStr.length - 4)
var RC = true;
var x = sv= dp= pv= sv= ev = 0;
for (i = 0; i < checkStr.length; i++){
if (checkStr.charAt(i) == '@') AtSignValid++;
else if (checkStr.charAt(i) == '.'){
if (x == (i-1)) DoublePeriod++;
else {x = i; PeriodValid++; }}
else if (checkStr.charAt(i) == ' ') sv++; }
if (checkStr.indexOf(".com", ix) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".edu", ix) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".net", ix) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".org", ix) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".gov", ix) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".se", ix+1) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".nu", ix+1) > -1) ev++;
else if (checkStr.indexOf(".cc", ix+1) > -1) ev++;
if (sv!= 1) RC=false;
if (pv== 0) RC=false;
if (sv> 0) RC=false;
if (sv> 1) RC=false;
if (dp> 0) RC=false;
if (ev == 0) RC=false;
if (checkStr.length > 120) RC=false;
return(RC); }

function formValidate() {
var i=0;
var rv=1;
var st="";
for(i=0; i<document.forms[0].elements.length; i++) {
if(document.forms[0].elements[i].type=="text")
{ if (document.forms[0].elements[i].value.length<5) {
st=st+document.forms[0].elements[i].name+" saknas?\n"; }
else if (document.forms[0].elements[i].name=="Email") {
if(VerifyEmailAddress(document.forms[0].elements[i].value)==false)
{ st=st+"Epostadressen måste vara fel?\n";}}
else if (document.forms[0].elements[i].name=="Tele") {
if(VerifyTele(document.forms[0].elements[i].value)==false)
{ st=st+"Telefon måste vara felaktigt?\n";}}}}
if(confirm(st + "\nStämmer detta?")) {
document.forms[0].submit(); }}
// --></script>
<!--- slut javaskript för formulär formfixer.com --->

Koden för själva formuläret...

<!--- start formulär formfixer.com --->
<form method="POST" action="http://formfixer.com/ff/ff.cgi">
<input type="hidden" name="s_email" value="
test@formfixer.com">
<input type="hidden" name="s_retur" value="
http://formfixer.com">
Namn<br>
<input type="text" size="20" name="Namn">
<br>
Email<br>
<input type="text" size="20" name="Email">
Tele<br>
<input type="text" size="20" name="Tele">
<input type="submit" value="Skicka" onclick="formValidate();">
<!--- slut formulär formfixer.com --->

Kopiera in och testa. Lycka till!

 
 
Snabbt, Billigt & Enkelt: Visitkort.nu